27 May 2013

The 15th Congress Partner Organizations of the FOI Youth Initiative (FYI)

 • College of Social Sciences and Philosophy Student Council (CSSPSC), University of the Philippines - Diliman [Lead Convening Organization]
 • BUKLOD CSSP, College of Social Sciences and Philosophy, University of the Philippines - Diliman
 • Movement of Students for Progressive Leadership in UP (MOVE UP), University of the Philippines - Los Baños
 • UP Alyansa ng mga Mag-aaral para sa Panlipunang Katwiran at Kaunlaran (UP ALYANSA), University of the Philippines - Diliman
 • Bukluran ng mga Progresibong Iskolar - UP System (BUKLURAN - UP SYSTEM), University of the Philippines System
 • Linking Everyone Towards Service CDC (LETS CDC), College of Development Communication, University of the Philippines - Los Baños
 • Katipunan CHE, College of Human Ecology, University of the Philippines - Los Baños
 • Sandigan ng mga Iskolar para sa Nagkakaisang CAS (SINAG CAS), College of Arts and Sciences, University of the Philippines - Los Baños
 • Alternatibong Katipunan ng mga Mag-aaral (AKMA), University of the Philippines - Baguio
 • Bigkis ng mga Iskolar Para sa Bayan Tungo sa Makabuluhang Pagbabago - UPM (BIGKIS-UPM), University of the Philippines - Manila
 • UP Organization of Human Rights Advocates (OHRA), University of the Philippines - Diliman
 • Coalition for Students’ Rights and Welfare (STRAW Coalition)
 • Bagong Benilde, De La Salle - College of Saint Benilde
 • Metro Manila Alliance of Communication Students (MACS)
 • Akbayan Youth
 • Alliance of Progressive Labor - Youth (APL Youth)
 • Laban COC Party, College of Communication, Polytechnic University of the Philippines
 • UP Economics Towards Consciousness (ETC), University of the Philippines - Diliman 
 • Sanggunian ng mga Paaralang Loyola ng Ateneo de Manila, Ateneo de Manila University
 • Alliance of Student Leaders (ASL), Ateneo de Manila University
 • Law Student Government (LSG), College of Law, University of the Philippines - Diliman
 • AngKAS (CSSP History Department Core Group), University of the Philippines - Diliman
 • Student Council Alliance of the Philippines (SCAP)
 • UP Alliance for Responsive Involvement and Student Empowerment (ARISE), College of Engineering, University of the Philippines - Diliman
 • Center for Youth Advocacy and Networking (CYAN) 
 • UP Kalipunan ng mga Mag-aaral ng Sosyolohiya (KMS), University of the Philippines - Diliman
 • College of Allied Medical Professions Student Council (CAMPSC), University of the Philippines - Manila
 • University Student Council (UPM USC), University of the Philippines - Manila
 • UP Kabataang Pilosopo Tasyo (KaPiTas), University of the Philippines - Diliman
 • UP Kalipunan para sa Agham Panlipunan at Pilosopiyang Pilipino (UP KAPPP), University of the Philippines - Diliman
 • UP Bukluran sa Sikolohiyang Pilipino (Buklod-Isip), University of the Philippines - Diliman
 • UP Lipunang Pangkasaysayan (LIKAS), University of the Philippines - Diliman
 • College of Education Student Council (CESC), University of the Philippines - Diliman 
 • Union of Progressive Students (UPS), University of the Philippines - Cebu 
 • People United to Lead, Obey, and Serve (PULOS), University of the Philippines - Mindanao 
 • Kabataang Liberal
 • UP People-Oriented Leadership in the Interest of Community Awareness (UP POLITICA) University of the Philippines - Diliman
 • UP Sirkulo ng mga Kabataang Artista (SIKAT), University of the Philippines - Diliman
 • University Student Council (UPD USC), University of the Philippines - Diliman
 • Cor Jesu Association of Graduate Students (CJAGS), Cor Jesu College, Digos City, Davao del Sur
 • Barkadahang San Joseño, San Jose del Monte, Bulacan
 • Youth Against Debt (YAD) Eastern Visayas 
 • Animal Concerns and Awareness Club (AC2), University of the Philippines - Visayas Tacloban College
 • School of Business and Management Student Council (SBMSC), Xavier University - Ateneo de Cagayan, Cagayan de Oro City
 • Children International - Child Sponsorship for Community Development Inc. (CSCDI), Tabaco City, Albay
 • REPUBLICA Socio-Political Party (UA&P REPUBLICA), University of Asia and the Pacific
 • Partido sang Mainuswagon nga Bumulutho (PMB), University of the Philippines - Visayas, Miagao, Iloilo
 • Council of Maritime Leaders (CML), University of Cebu - Maritime Education and Training Center, Cebu City
 • UST Political Science Forum (UST-TPSF), University of Santo Tomas - Manila
 • College of Communication Student Council (COC-SC), Polytechnic University of the Philippines
 • School of Business and Management (SBM) - Business Economics Society (BES), Universidad de Zamboanga, Zamboanga City
 • Supreme Student Government - Northern Cebu Colleges, Bogo City, Cebu
 • Team Communication (TeamComm), De La Salle University - Manila
 • SENTRO - La Salle, De La Salle University - Dasmariñas
 • Samahan ng mga Mag-aaral para sa Alternatibong Reporma at Pagbabago (SAMAR Party), University of Eastern Philippines, Northern Samar
 • UEP Office of the Student Regent, University of Eastern Philippines, Northern Samar
 • STI Student Council, STI College - Southwoods, Carmona, Cavite
 • UP Sigma Beta Sorority, University of the Philippines - Diliman
 • University Student Government (DLSU USG), De La Salle University - Manila
 • Youth Aids Filipinas Alliance (YAFA), University of the Philippines - Visayas Tacloban College
 • Vox La Salle Debate Society, De La Salle University - Dasmariñas
 • TLF - Sexuality, Health, and Rights Educators (TLF-SHARE) Collective, Inc.
 • National Alliance of Liberal Student Formations (NALSF)
 • KILOS! - PUP, Polytechnic University of the Philippines - Manila
 • Filipino Liberal Youth - PUP, Polytechnic University of the Philippines - Manila
 • Alyansang Tapat sa Lasallista (TAPAT), De La Salle University - Manila
 • School of Economics Student Council (SESC), University of the Philippines - Diliman
 • Angat Kabataan, Taytay, Rizal
 • Akbayan Youth - UPD, University of the Philippines - Diliman
 • Association of Political Science Students, University of Nueva Caceres, Naga City, Camarines Sur
 • Cebuano Youth AmbassadorsNo comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...