27 October 2014

Youth Manifesto for the Passage of the People's Freedom of Information Act in the 16th Congress (WARAY)

Kami an FOI Youth Initiative (FYI), an pangnasud nga kaurupdan han mga kabataan ngan mga mag-aaram nga naaro hin klaro ngan malimpyo nga gobyerno pinaagi ngahaw hiton pagpabalaud han People’s Freedom of Information Act.

Nakikiurusa kami ha iba-iba nga dapit hiton aton katilingban bahin han mga tuod ngan klarado nga pinaagi basi magkamayda kita hin matatapuran nga gobyerno.

Natuod kami han aton katungod ha impormasyon nga nakabutang ha aton Konstitusyon na angay man gud masunod pinaagi han People’s FOI Act basi pirmi turuan han mga opisyales ngan empleyado han gobyerno ini nga katungod.

Natuod kami nga pinaagi han People’s FOI Act, maiibanan an korupsyon ngan mas damo nga mga Pilipino an mabubuligan tungod nga mas damo na an makakaapi han pagpanguna ha gobyerno.

Diri kami nabali han pag-upod hin Right of Reply nga probisyon ha FOI Bill tungod kay diri ini sabot hit Konstitusyon ngan katungod han media nga magsamwak hin kamaturuan. Diri sabot an Right of Reply nga probisyon ha FOI bill nga napatuod han aton katungod ha impormasyon.

Gintatawag namon hi Presidente Benigno S. Aquino III nga tumanun an iya saad nga mga reporma ngan suporta niya han pagpasa hini na FOI Bill.

Ginhahangyuan namon an mga Senador ngan Representate han ika-16 nga Kongreso nga unahon na an pagpabalaud han FOI bill ngan pagpaligid hin bisan ano nga makakaulang han pagpabalaud hini.

Ngan katapos, gintatawag namon an amon igkasi-lider han mga kabataan nga umapi ngan bumulig ha pagpabalaud han panukala nga People’s FOI Act basi mabag-o an aton gobyerno tungod ha pagiging institusyon nga angay hin pagtapod ngan paglaum han mga tawo nga ginseserbisyuhan hini.

21 October 2014

Youth Manifesto for the Passage of the People's Freedom of Information Act in the 16th Congress (HILIGAYNON)


Kami ang FOI Youth Initiative (FYI), isa ka alyansa sang mga pamatan-on kag mga organisasyon sa pungsod  nga naga panawagan para sa tampad kag masaligan nga panggobierno paagi sa madasig nga pag-pasar sang People’s Freedom of Information Act.

Naga-isa kami sa mga nalain-lain nga mga sektor sang katillingban sa paghimud-os para sa mas mabakod nga mekanismo sang panggobierno nga bukas kag tampad sa mga pumuluyo.

Ginapanindugan namon ang aton kinamatarung sa impormasyon nga ara sa aton konstitusyon. Dapat nga ma-institutionalize pamaagi sa People’s FOI Act para magarantiya nga mangin bukas ang mga opisyal publiko kag empleyado sa mga katungdanan nila sa ila mga posisyon.

Nagapati kami nga ang people’s FOI Act isa ka paagi nga mabuhinan o matapna ang korupsyon kag maduso sang gobyerno ang participatory nga panghimanwa nga makabulig sa tanan nga Pilipino.

Wala kami nagapasugot nga maupod ang Right of Reply sa aton nga FOI Bill kay madula ang rason kon ngaa ginbalay ta ang amo na nga batas. Kag ina nga rason ay ang pagpabakod sang katungod sa impormasyon sang tanan nga Pilipino.

Gapanawag kami sa Presidente Benigno S. Aquino III nga indi lang magdeklara sang suporta sa pagpasar sang FOI bill kundi pag-certify pa gid sini nga urgent para matabo ang iya nga panaad nga reporma sa mga tawo.

Ginapangayo namon sa tanan nga mga Senador kag Representante sang 16th Congress nga unahon ang FOI bill sa ila legislative agenda kag kuhaon ang mga sablag  nga nagapadugay sang pag-pasar sini.

Gapanawagan kami sa tanan nga mga pamatan-on kag estudyante nga mag upod sa amon sa pag-sulong sa pagpasar sang peoples FOI Act nga mangin batas kag ilabi na gid ang pagbaylo sang aton gobierno sa institusyon nga masaligan sang katawhan nga ila ginaserbisyuhan.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...