21 October 2014

Youth Manifesto for the Passage of the People's Freedom of Information Act in the 16th Congress (HILIGAYNON)


Kami ang FOI Youth Initiative (FYI), isa ka alyansa sang mga pamatan-on kag mga organisasyon sa pungsod  nga naga panawagan para sa tampad kag masaligan nga panggobierno paagi sa madasig nga pag-pasar sang People’s Freedom of Information Act.

Naga-isa kami sa mga nalain-lain nga mga sektor sang katillingban sa paghimud-os para sa mas mabakod nga mekanismo sang panggobierno nga bukas kag tampad sa mga pumuluyo.

Ginapanindugan namon ang aton kinamatarung sa impormasyon nga ara sa aton konstitusyon. Dapat nga ma-institutionalize pamaagi sa People’s FOI Act para magarantiya nga mangin bukas ang mga opisyal publiko kag empleyado sa mga katungdanan nila sa ila mga posisyon.

Nagapati kami nga ang people’s FOI Act isa ka paagi nga mabuhinan o matapna ang korupsyon kag maduso sang gobyerno ang participatory nga panghimanwa nga makabulig sa tanan nga Pilipino.

Wala kami nagapasugot nga maupod ang Right of Reply sa aton nga FOI Bill kay madula ang rason kon ngaa ginbalay ta ang amo na nga batas. Kag ina nga rason ay ang pagpabakod sang katungod sa impormasyon sang tanan nga Pilipino.

Gapanawag kami sa Presidente Benigno S. Aquino III nga indi lang magdeklara sang suporta sa pagpasar sang FOI bill kundi pag-certify pa gid sini nga urgent para matabo ang iya nga panaad nga reporma sa mga tawo.

Ginapangayo namon sa tanan nga mga Senador kag Representante sang 16th Congress nga unahon ang FOI bill sa ila legislative agenda kag kuhaon ang mga sablag  nga nagapadugay sang pag-pasar sini.

Gapanawagan kami sa tanan nga mga pamatan-on kag estudyante nga mag upod sa amon sa pag-sulong sa pagpasar sang peoples FOI Act nga mangin batas kag ilabi na gid ang pagbaylo sang aton gobierno sa institusyon nga masaligan sang katawhan nga ila ginaserbisyuhan.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...