27 October 2014

Youth Manifesto for the Passage of the People's Freedom of Information Act in the 16th Congress (WARAY)

Kami an FOI Youth Initiative (FYI), an pangnasud nga kaurupdan han mga kabataan ngan mga mag-aaram nga naaro hin klaro ngan malimpyo nga gobyerno pinaagi ngahaw hiton pagpabalaud han People’s Freedom of Information Act.

Nakikiurusa kami ha iba-iba nga dapit hiton aton katilingban bahin han mga tuod ngan klarado nga pinaagi basi magkamayda kita hin matatapuran nga gobyerno.

Natuod kami han aton katungod ha impormasyon nga nakabutang ha aton Konstitusyon na angay man gud masunod pinaagi han People’s FOI Act basi pirmi turuan han mga opisyales ngan empleyado han gobyerno ini nga katungod.

Natuod kami nga pinaagi han People’s FOI Act, maiibanan an korupsyon ngan mas damo nga mga Pilipino an mabubuligan tungod nga mas damo na an makakaapi han pagpanguna ha gobyerno.

Diri kami nabali han pag-upod hin Right of Reply nga probisyon ha FOI Bill tungod kay diri ini sabot hit Konstitusyon ngan katungod han media nga magsamwak hin kamaturuan. Diri sabot an Right of Reply nga probisyon ha FOI bill nga napatuod han aton katungod ha impormasyon.

Gintatawag namon hi Presidente Benigno S. Aquino III nga tumanun an iya saad nga mga reporma ngan suporta niya han pagpasa hini na FOI Bill.

Ginhahangyuan namon an mga Senador ngan Representate han ika-16 nga Kongreso nga unahon na an pagpabalaud han FOI bill ngan pagpaligid hin bisan ano nga makakaulang han pagpabalaud hini.

Ngan katapos, gintatawag namon an amon igkasi-lider han mga kabataan nga umapi ngan bumulig ha pagpabalaud han panukala nga People’s FOI Act basi mabag-o an aton gobyerno tungod ha pagiging institusyon nga angay hin pagtapod ngan paglaum han mga tawo nga ginseserbisyuhan hini.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...