29 September 2013

UP Kalipunan para sa Agham Panlipunan at Pilosopiyang Pilipino (KAPPP): People's FOI, ipasa na!
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...