28 September 2012

Pahayag ng UP ALYANSA para sa International Right to Know DayMalinaw na naninindigan ang UP ALYANSA sa agarang pagpasa ng Freedom of Information Bill. Karapatan natin magkaroon ng gobyernong responsable sa pamamahala, sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang ng ating karapatan sa mahahalagang impormasyon. Ipasa ang FOI! Ngayon na!

Iskolar para sa Bayan, kasama ka sa panawagang ipasa na ang Freedom of Information Bill! 

Nakikiisa ang UP ALYANSA sa pagdiriwang ngayong araw ng International Right to Know Day.Katwiran at Kaunlaran (ALYANSA) is a partner organization 
of the FOI Youth Initiative (FYI).

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...