07 July 2013

Youth Manifesto for the Passage of the People's Freedom of Information Act in the 16th Congress (CEBUANO)


Kami ang FOI Youth Initiative (FYI), usa ka alyansa sa mga kapunongan sa mga batan-on og mga estudyante nga nanawag para sa matin aw og responsible nga pangagamhanan para sa pagdali nga pagpasa sa People's Freedom of Information Act.

Nakig-usa kami sa lain-lain nga mga sektor sa komunidad nga nangsampit para sa mas tarong nga mekanismo nga mutabang sa paghimo nga mas abli og tinuod nga gobyerno sa katawhan.

Nagtuo mi nga ang atong katungod sa impormasyon nga gigarantiya sa Batakang Balaod kinahanglan mahimoan og haom nga balaod aron masigurado nga ang matinaw nga pangagamhanan mabutang sa panghunahuna sa atong mga opisyal og empleyado sa gobyerno.

Nagtuo mi nga ang People's FOI Act ang usa ka mekanismo nga daku ang tabang sa pagamay o pagtangtang sa pangungurakot og sa pag-asdang sa participatory governance para sa tanang Pilipino.

Dili mi musugot sa pag-apil og Right of Reply sa FOI Bill tungod kay mawad an ug bisa ang FOI Bill nga unta palig onon ang atong katungod nga makakuha ug impormasyon sa gobyerno.

Among gitawag si President Benigno S. Aquino III nga mugawas sa iyang isturya ra nga suporta sa FOI Bill og i-deklara ni nga balaod nga kinahanglan na dayon ipasar aron mahitabo ang iyang gipasaligan nga reporma sa mga Pilipino.

Nanghangyo mi sa tanang Senador og Representante sa Ika-16 nga Kongreso nga unahon ang FOI Bill sa ilang prioridad og tangtangon ang tanang mga babag nga nagpadugay sa pagpasar niani.

Mosampit usab kami sa tanang lider nga estudyante og batan-on nga muapil sa pakipagbisog para sa malampusong pag-pasar sa People's FOI Act aron ang atong gobyerno mahimong mas takos sa atong pagsalig.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...